سفرهای تبلیغی به کشور اوکراین ◂ نماز جمعه روز قدس، رمضان 1435، اوکراین
اقامه نماز جمعه روز قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 1435 در کشور اوکراین شهر خارکف - مرداد 1393