سفرهای تبلیغی به کشور اوکراین ◂ مباحث اعتقادی، ماه رمضان 1435، اوکراین
سلسله مباحث اعتقادی در شب های ماه مبارک رمضان 1435 در کشور اوکراین شهر خارکف - تیرماه 1393