سفرهای تبلیغی به کشور اوکراین ◂ کسب رتبه اول گرایش شیعه شناسی ۲ مهر ۱۳۹۲
کسب رتبه اول گرایش شیعه شناسی در مرکز تخصصی امام رضا ع - اهداء لوح تقدیر توسط آیت الله مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری - ۲ مهر 1392