سفرهای تبلیغی به کشور اوکراین ◂ نجف اشرف - خرداد1392
عراق - نجف اشرف - مقابل ایوان طلای حرم حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام - در جمع زائران و مجاوران - خرداد 1392