سفرهای تبلیغی به کشور اوکراین ◂ شب قدر در اوکراین - رمضان1434
مراسم شب قدر و عزاداری شب شهادت امام علی علیه السلام - کشور اوکراین شهر خارکف - رمضان 1434 - هیأت دانشجویان و تجار ایرانی مقیم اوکراین