مهارت های کلامی و غیرکلامی خانواده با نگاه وحیانی
57 بازدید
ناشر: پرهیزکار
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-7688-35-2
سال نشر: 1395
تعداد جلد : 3000
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
مهارت‌هاي زندگي، مجموعه‌اي از اصول، قواعد و توانايي‌ها و اقدام‌هاي مناسبي است كه زمينه سازگاري و رفتار مثبت، مفيد و كارآمد را فراهم مي‌كند. همچنين انسان را قادر مي‌سازد تا نقش اجتماعي خاص خود را بپذيرد، جايگاه خويش را بشناسد و بدون آسيب رساندن به ديگران، در برابر خواسته‌ها، انتظارها، مسائل و مشكلاتِ پيرامون خود، به‌ويژه در برخورد با ديگران و برقراري ارتباط با اطراف، مؤثرتر ظاهر شود. نظریه‌پردازانِ تفکر غرب، با انواع روش‌ها و بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی، مشغول گسترش فرهنگ خود، به‌ویژه در مسائل خانواده به سایر کشورها هستند. کتاب حاضر با نگاهی وحیانی، به بررسی و بیان ضرورت مهارت‌های کلامی و غیرکلامی، و کارکردهای مؤثر آن‌ها در تحقق وظایف، و بهبود ارتباطات انسانی در خانواده پرداخته است. اشاره به انواع این مهارت‌ها و بیان مثال‌های کاربردی، از جمله اهداف این نوشتار است. عنوان انگلیسی کتاب: Verbal and Nonverbal Skills of Family Through Outlook of Revelation. (By: Mohammad Marefat Ph.D)