آشنائی با شخصیت حجر بن عدی
48 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پس از جریان سقیفه و یاری جستن امیرمومنان علی(ع) از مبارزان بدر و سابقین صحابه، که به شهادت کوثر الهی فاطمه زهرا(س) و فرزند پاک وی محسن شش ماهه انجامید، می توان قیام حجر بن عدی کندی را نخستین حرکت خونین شیعه به شمار آورد. در این مقاله سعی شده به بررسی عقائد و مواضع حجر بن عدی که یکی از اصحاب ائمه(ع) در قرن نخست می باشد، بپردازیم. این تحقیق بر اساس گزارش هائی از منابع عمده اهل سنت - مثل تاریخ طبری، تاریخ دمشق، کتب ابن کثیر، کتب ابن حجر عسقلانی و ... – انجام شده است.