آشنائی با شخصیت علمی علی بن ابراهیم قمی
50 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شهر قم همواره خاستگاه و پناهگاه اصحاب و راویان امامان مکتب ناب تشیع و بزرگانی چون زکریا بن ادریس، زکریا بن آدم، ابراهیم بن هاشم و جمع بسیاری دیگر از رادمردان مکتب امامت و ولایت بوده است. علی بن ابراهیم، یکی دیگر از فرزانگان نامدار و راویان معروف و پرآوازه جهان تشیع است. اینک به دوردست های تاریخ نظر افکنده، به زیارت یکی از نام آوران تشیع در قرن سوم و چهارم هجری می رویم و به تماشای سیمای علی بن ابراهیم می نشینیم. علی فرزند ابراهیم بن هاشم، از راویان مشهور و قابل اعتماد است و کنیه اش را ابوالحسن دانسته اند. اثر بسیار معروف و ارزشمند او - تفسیر علی بن ابراهیم - موجب شده است تا وی را «مفسر قمی» بنامند. قبل از اینکه به شرح حال او پردازیم، به پاس احترام به مقام علمی و معنوی پدرش، ابتدا نگاهی اجمالی به سیمای پدر بزرگوارش - ابراهیم بن هاشم - می افکنیم تا از منظر او، شناخت بهتری به فرزند پیدا کنیم.