پاسخ به شبهاتی در مورد آیه اکمال
49 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اگرچه فریقین در پاره ای از مباحث پیرامون آیات تبلیغ و اکمال، اشتراک نظر دارند ولی در پاره ای از مباحث دارای اختلاف نظر هستند. نقطه محوری اختلاف و تمایز دو دیدگاه در علت نزول، زمان نزول و مصداق آیه است. مقاله حاضر می کوشد تا از لابه لای دیدگاه های فریقین موضوع فوق را کالبد شکافی نماید