اخلاق حرفه ای در قرآن کریم و سیره معصومان(ع)
52 بازدید
محل نشر: نشریه علمی تخصصی پنجره(سازمان نظام مهندسی استان قم)/سال پنجم/شماره 18/زمستان1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هر سازمانی برای پویایی و بقای خود نیازمند تدوین و به کارگیری استانداردهای اخلاق حرفه ای است که بر اساس آن، مدیران، کارکنان و سایر عوامل انسانی با پایبندی بدان، ارزش های مشترک حرفه ای را پدید می آورند تا ذی نفعان سازمان از آن بهره مند شوند. اخلاق حرفه ای شاخه ای از دانش اخلاق است که با مطالعه روابط شغلی و تبیین مسئولیت های اخلاقی در صورت صحت اجرا، متضمن اتخاذ تصمیمات استراتژیک و تأمین کننده منافع تمامی ذی نفعان آن حرفه می باشد. با نگاهی به جامعه جهانی، شاهد آن هستیم که پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، حسابرسان، رؤسای جمهور و نمایندگان پارلمان ها برای پذیرفتن مسئولیت، به ادای سوگند می پردازند تا با پایبندی به اخلاق و ارزش های مورد پذیرش، برای صیانت از حقوق تبیین شده اهتمام ورزند. هر سازمانی که به دنبال کسب موفقیت و نیل به آرمان های پیش روی خود است، مجهز شدن به اصول اخلاق حرفه ای از ضروریات کاری اش محسوب می شود؛ ضرورتی که مشترک اعتقادی و بین ادیانی است و از مطالبات روشن و صریح جوامع انسانی به شمار می رود.