شیعه و دفع تهمت تحریف قرآن(بررسی شبهات اهل سنت نسبت به اهل تشیع)
51 بازدید
محل نشر: فصلنامه اسلام پژوهان/سال دوم/شماره سوم/بهار 1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از نسبت های ناروایی که علمای سنی خصوصا وهابیت به شیعیان می دهند این است که آن ها قائل به تحریف قرآن هستند. در این مقاله ثابت شده است، اولا: هیچ گونه تحریفی در قرآن واقع نشده است و عقیده به تحریف، مخالف اتفاق علمای شیعه و محققین آن ها است و نسبت دادن تحریف به شیعه، حرف بی اساس و اتهام مردودی است، ثانیا: اهل سنت قائلین واقعی به تحریف قرآن می باشند؛ زیرا اعتقاد به نسخ در تلاوت که در میان علمای اهل سنت مشهور است، مستلزم پذیرفتن مسئله تحریف است.